grublerier.jpg

Matematik test quiz


Quiz om matematik. Eller måske nærmere en lille matematik test. 13 små matematikopgaver, som skal løses uden brug af lommeregner, Google eller andre hjælpemidler. Bare brug hovedet og se om du kan løse dem.


1. Hvad er halvdelen af tre gange tyve?
10
20
30

2. Hvad er kvadratroden af 144?
12
14
16

3. Hvilket tal er ikke med i 17-tabellen: 51, 87 eller 119?
51
87
119

4. Hvis X gange X + 2 gange X - 4 er lig 4, hvad er X så?
2
3
4

5. Hvis de to korteste sider i en retvinklet trekant har længderne 3 cm og 4 cm, hvad er så længden på den tredje side?
5
6
7

6. Hvad har det største areal: Et kvadrat med sidelængden 4 cm eller en cirkel med radius 3 cm?
De er lige store
Cirklen
Kvadratet

7. Hvad er 20 % af 120?
20
24
30

8. Hvis man kaster to terninger, hvad er så sandsynligheden for at det bliver 2 seksere?
1 ud af 6
1 ud af 18
1 ud af 36

9. Hvad er 231 minus det halve af 142?
150
160
170

10. Hvad er størst 45/55 eller 9/11?
45/55
9/11
De er lige store

11. Hvad er 2/5 divideret med 2/6?
1.2
1.4
1.6

12. Hvilket tal skal man dividere 112 med for få 4 gange 14?
2
3
4

13. Hvilket af følgende tal er ikke et primtal: 109, 111 eller 113?
109
111
113

2023 Copyright Grublerier.dk