grublerier.jpg

EU Quiz


Test din viden om EU med disse quiz spørgsmål. Hvor meget kender du egentlig til EU? Landene, personerne, årstallene og byerne?


1. I hvilket land har EU-domstolen hovedsæde?
Holland
Luxembourg
Belgien

2. I hvilken by har EU-parlamentet hovedsæde?
Strasbourg
Bonn
Haag

3. Hvornår kom EF til at hedde EU?
1989
1993
1997

4. Hvornår blev Storbritanien medlem af EF (nu EU)?
1952
1965
1973

5. Hvem var formand for EU-kommissionen i 2011?
José Manuel Barroso
Romano Prodi
Herman Van Rompuy

6. Hvad er navnet på den traktat, der trådte i kraft 1. maj 1999 ?
Maastrich-traktaten
Lissabon-traktaten
Amsterdam-traktaten

7. Hvor mange lande var oprindeligt med til at grundlægge EF?
4
6
8

8. Er både Østrig og Schweiz medlem af EU?
Ja
Nej, Schweiz er ikke medlem
Nej, Østrig er ikke medlem

9. Hvem var den største stemmesluger ved det danske valg til EU-parlamentet i 2009?
Bendt Bendtsen
Morten Messerschmidt
Dan Jørgensen

10. Kan andre EU-borgere købe sommerhuse i Danmark?
Ja
Ja, men kun EU-borgere fra Tyskland
Nej

11. Hvilken EU kommissærpost bestred Ritt Bjerregaard?
Transportkommissær
Miljøkommissær
Fødevarekommissær

12. Hvad er det næststørste land i EU (indbyggertal pr. 2011)?
Italien
Frankrig
Storbritanien

13. Hvor tit er er der valg til EU-parlamentet?
Hvert 3. år
Hvert 4. år
Hvert 5. år

2023 Copyright Grublerier.dk